Getjenny

Varmista paikkasi puistossa ja varaa leikkiaika etukäteen.

HopLop lahjoittaa Pelastakaa Lapset ry:n hätäapuun Ukrainassa

Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus turvalliseen lapsuuteen, iloon ja leikkiin. Sodasta kärsivien lasten ja perheiden hätä Ukrainassa koskettaa meitä HopLoplaisia. Lahjoitamme jokaista Suomessa ja Saksassa työskentelevää henkilöstömme jäsentä kohti 20 euroa, eli yhteensä 7500 euroa, Pelastakaa Lapset ry:n hätäapuun Ukrainassa.