Är ditt barn minst 8 år?

Välkommen på egna äventyr!

Kanske din lilla upptågsmakare redan vuxit sig så stor och förståndig att ni föräldrar inte behöver vara med överallt. Om du skaffar ditt barn ett HopLop Lektillstånd kan hen komma till parken på egen hand – till exempel efter skolan.

Det är något helt annat än att sitta och stirra på en ruta! HopLop betyder rolig motion från topp till tå; man får studsa, klättra och tumla om.

Du kan ansöka om Lektillståndet via Mitt HopLop-sidan.

Är du inte medlem i Mitt HopLop än? Registrera dig här.

Bra att veta om Lektillståndet

Med lektillstånd av vårdnadshavaren kan barn som fyllt 8 år leka i HopLop utan en övervakande vuxen.

Lättast är det att ge lektillstånd åt ditt barn på nätet. Börja med att registrera dig som användare i Mitt HopLop och logga in på dina egna sidor. Lektillståndsansökan hittar du på första sidan i Mitt HopLop.

Nu får du ett HopLop Lektillstånd till endast nätleveransavgiften 2,90€. Betalningen görs via nätbank.

I HopLop-parken kostar Lektillståndet 5€ samt behandlingsavgiften 2,90€, det vill säga sammanlagt 7,90€.

HopLop Lektillståndet träder i kraft så fort det beviljats.

Lektillståndet är i kraft 12 månader från beviljandet. Du kan kolla giltigheten i Mitt HopLop.

Se till att barnet har lektillståndet med sig till parken. Barnet kan visa lektillståndets QR-kod på telefonen eller i utskriven form. Utöver lektillståndet ska barnet ha med sig sitt FPA-kort eller ett identitetsbevis för att bevisa sin identitet.

Kom ihåg att boka lektid åt ditt barn på förhand och köp biljetten förmånligare i nätbutiken. En biljett köpt på förhand fungerar också genom att barnet visar QR-koden.

Läs villkoren i tillståndsansökan noggrant och sätt dig in i HopLops lekregler som också finns i ansökan. Försäkra dig om att ditt barn kan lekreglerna innan hen kommer till parken.

Vårdnadshavaren ansvarar för barnets lek i parken. HopLop ansvarar inte för att olycksfallsförsäkra barn som leker med lektillstånd.

HopLop övervakar inte om eller när barnet avlägsnar sig från parken.

Det är viktigt att vårdnadshavaren kan nås via telefon vid behov då barnet leker självständigt i parken. Telefonnumret anges i lektillståndsansökan.

Gamla äventyrstillstånd som fåtts i parkerna kan användas så länge de är i kraft.

Vårdnadshavaren kan återta ett lektillstånd i Mitt HopLop. HopLop har också rätt att återta ett lektillstånd i händelse av upprepade brott mot villkoren eller lekreglerna.

Är du inte medlem i Mitt HopLop än? Registrera dig här.