Bra att veta innan ni kommer till parken

HopLops personal står alltid till er tjänst, men det är du, som är vuxen, som bär ansvaret i leken och stojet. Barn får aldrig lämnas ensamma i HopLop; ansvaret för dem har den förälder eller övervakare som kommer med dem till parken.

HUR LÄNGE KAN MAN LEKA I HOPLOP?

I HopLop kan ni leka så länge parken är öppen, men ni kan inte avlägsna er från parken och komma tillbaka utan att köpa en ny biljett.

HURUDANA FÖRVARINGSUTRYMMEN FINNS I HOPLOP?

När man kommer till parken lämnas ytterkläderna i garderoben och förvaringen som är avsedda för dem. För barnvagnar finns en vagnparkering.

VARFÖR MÅSTE MAN HA STRUMPORNA PÅ SIG I HOPLOP?

Strumpor eller innetossor hålls på av hygien- och säkerhetsskäl. I HopLop får man inte vara barfota eller ha skor på sig!

VARFÖR MÅSTE MAN TVÄTTA HÄNDERNA FÖRE LEKANDET?

Av hygienskäl bör händerna tvättas före man går till lekområdet. Det är också hänsynsfullt mot andra lekande.

FÅR DEN VUXNA AVLÄGSNA SIG FRÅN PARKEN EN STUND?

I HopLop leker barnen alltid på förälderns ansvar. Barn får inte lämnas ensamma i HopLop-parken. Barn som fyllt 10 år kan komma till HopLop och leka med ett skriftligt tillstånd av sin förälder.

(Äventyrstillståndet gäller inte i Rovaniemi HopLop)

VILKEN ÅLDERS BARN KAN LEKA ENSAMMA I HOPLOP?

Barnen ska alltid ha en övervakare som är minst 16 år gammal med sig. Alla som är under 16 år och som går in på lekområdet ska betala inträdesavgiften. Övervakare som är minst 16 år gamla kommer in gratis i HopLop. Barn som fyllt 10 år kan komma till HopLop och leka med skriftligt tillstånd av sin förälder.

(Äventyrstillståndet gäller inte i Rovaniemi HopLop)

 

KAN VUXNA DELTA I HOPLOPS AKTIVITETER?

Naturligtvis! Vi rentav uppmuntrar vuxna att gå med i leken. Vid parkens alla lekområden finns angivet eventuella special- och säkerhetskrav, till exempel längd-, vikt- och åldersgränser samt maximalt samtidigt antal användare.

FÅR MAN ÄTA EGEN MATSÄCK I HOPLOP?

Man får inte äta egen matsäck i HopLop, förutom babymat, som kan värmas i caférestaurangen. I varje HopLop finns en caférestaurang där man kan köpa drycker, varm mat och smått ätbart. Bekanta dig med caférestaurangens utbud här.

FINNS DET ETT STÄLLE DÄR MAN KAN TA VATTEN I HOPLOP?

I de flesta HopLop-parkerna finns ett ställe där man kan fylla sina vattenflaskor. Vi säljer också källvatten i caférestaurangen i 0,5 l flaskor.

HUR SKÖTS LEKSTÄLLENAS SÄKERHET?

Aktiviteternas säkerhet övervakas av personalen genom dagliga säkerhetsgranskningar. I samband med biljettköpet får besökarna muntliga och på begäran även skriftliga lekregler för HopLop. Vid parkens lekställen finns dessutom väl synliga säkerhetsföreskrifter, som anger områdets eventuella specialkrav, som till exempel längd-, vikt- och åldersgränser samt hur många som får använda lekstället samtidigt.

HAR HOPLOP GRATIS INTERNET?

Alla HopLop-parker har gratis wifi.

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG SER BRÅK ELLER STÖRANDE BETEENDE?

Knuffande och bråkande hör inte hemma i HopLop! Berätta genast för personalen om eventuella problem, så att de vid behov kan hjälpa och ingripa. Se också till att ditt eget barn leker hyggligt.

VAR INTE NEJ

I HopLop får barnen vara barn och vuxna får också vara med i leken. Kasta alltså nej-attityden i sopkorgen och lek tillsammans. Vi lovar också att inte vara torrbollar, för i HopLop behöver man inte vara nej!

Vår webbplats använder cookies. Genom att fortsätta utgår vi ifrån att vi har ditt tillstånd att placera cookies.Läs mer