Villkor för tidsbokning

HopLops internettidsbokning är en nättjänst som underhålls av HopLop Oy. I internettidsbokningen kan du boka lektid på HopLops parker. Genom att använda nättjänsten förbinder sig användaren till att följa villkoren som anges nedan. I detta sammanhang syftar tillfälle eller bokning på en tidsbokning. Datum syftar på tidsbokningens starttid som den definieras i nättjänsten. Lektid på HopLop bokas (24h) via nättjänsten, via telefon hos kundtjänsten eller på plats på vilken HopLop-park som helst.

 

ATT GÖRA EN BOKNING

Att göra en bokning i nättjänsten förutsätter registrering. Kunden har möjlighet att boka tid via telefon hos HopLops kundtjänst eller direkt på en HopLop-park i mån av plats. Om kunden inte är en registrerad användare skapas ett tillfälligt kundkunto (90 dagar) som kunden kan bekräfta elektroniskt.

Det är kostnadsfritt att göra en bokning.

 

ANTAL PERSONER

Den minsta deltagarmängden för en bokning är 1 person. Den maximala deltagarmängden är 10 personer. Vid personantalet anges alla personer som ska komma (spädbarn, barn och vuxna).

HopLop-parkerna har en begränsad mängd kundplatser och antalet kundplatser varierar på de olika verksamhetsställena.

 

ATT ÄNDRA UPPGIFTER I EN BOKNING

Uppgifterna i en bokning, såsom datum, klockslag eller antal personer kan ändras i HopLops nättjänst fram till bokningens start, eller genom att kontakta HopLops kundtjänst, ifall bokningssituationen tillåter ändringar.

 

ATT AVBOKA EN BOKNING

Bokningar kan avbokas i HopLops nättjänst eller genom att kontakta HopLops kundtjänst fram till tillfällets starttid. Det är kostnadsfritt att avboka en bokning.

 

 

ATT UNDLÅTA ATT ANVÄNDA EN BOKNING

Ifall kunden undlåter att använda en bokning utan att avboka förblir bokningen aktiv under en timme från bokningens starttid och därefter släpps därefter de bokade platserna så att andra kan boka dem.

 

PRISER FÖR BOKNING

Det är kostnadsfritt att göra tidsbokningar till HopLop. Entréavgiften till parken bestäms utifrån den prissättning som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

 

BOKNINGENS VARAKTIGHET

Bokningen innehåller en begränsad lektid. Den begränsade ledtiden börjar på den dag och det klockslag (bokningens starttid) som definieras i nättjänsten. Om kunden vill komma till parken tidigare eller senare än tidpunkten som definieras i nättjänsten ska kunden innan bokningens starttid göra en ändring i HopLops nättjänst eller kontakta HopLops kundtjänst.

 

HopLop Oy förbehåller sig rätten till ändringar.