Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
HopLop Oy (jäljempänä ”HopLop”), y-tunnus: 2006043-0, osoite: Äyritie 12 C, 01510 Vantaa. Sovelluksen kehityksestä ja ylläpidosta vastaa HopLop.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Elina Veteli

Osoite: Äyritie 12 C, 01510 Vantaa.

3. Rekisterin nimi
HopLop kanta-asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on HopLopin ja asiakkaan välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Rekisteriä käytetään HopLopin kanta-asiakasjärjestelmään ylläpitoon ja kehittämiseen. Liittymällä HopLopin kanta-asiakasjärjestelmään asiakas hyväksyy tietojensa hyödyntämisen HopLopin markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinointi voi sisältää myös HopLopin yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Markkinoinnissa asiakkaan ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää HopLopin suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, lasten syntymävuodet, liitetyn rinnakkaisjäsenen tiedot.

Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5.2 Asiointitiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot verkossa sekä HopLop-puistokäynneillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot HopLop-kassajärjestelmissä, yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmissä sekä HopLopin sähköisissä palveluissa mukaan lukien HopLop-sovellus sekä HopLopin henkilöstörekisteritieto asiakkaan työsuhteesta HopLop-ketjuun.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta HopLop-ketjun ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille ja vahinkotapauksissa vakuutusyhtiölle.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

9. Tietojen säilytys
Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan kanta-asiakkuuden päättyessä.

10. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. HopLop vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.