Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

1. Rekisterinpitäjä
HopLop Oy (jäljempänä ”HopLop”), y-tunnus: 2006043-0, osoite: Silkkitehtaantie 5 G, 01300 Vantaa. Sovelluksen kehityksestä ja ylläpidosta vastaa HopLop.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Elina Veteli
elina.veteli@hoplop.fi
Osoite: Silkkitehtaantie 5 G, 01300 Vantaa

3. Rekisterin nimi
HopLop kanta-asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on HopLopin ja asiakkaan välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Rekisteriä käytetään HopLopin kanta-asiakasjärjestelmään ylläpitoon ja kehittämiseen. Liittymällä HopLopin kanta-asiakasjärjestelmään asiakas hyväksyy tietojensa hyödyntämisen HopLopin markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinointi voi sisältää myös HopLopin yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Markkinoinnissa asiakkaan ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää HopLopin suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, lasten syntymävuodet, liitetyn rinnakkaisjäsenen tiedot.

Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5.2 Asiointitiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot verkossa sekä HopLop-puistokäynneillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot HopLop-kassajärjestelmissä, yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmissä sekä HopLopin sähköisissä palveluissa mukaan lukien HopLop-sovellus sekä HopLopin henkilöstörekisteritieto asiakkaan työsuhteesta HopLop-ketjuun.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta HopLop-ketjun ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille ja vahinkotapauksissa vakuutusyhtiölle.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

9. Tietojen säilytys
Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan kanta-asiakkuuden päättyessä.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. HopLop vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Kuvaus markkinointirekisteristä

Kävijäseuranta

Sivustojen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja muutoin kuin asiakassuhteen ylläpitämiseksi on tarpeellista. Ajanvarausten, verkko-ostojen, synttärivarausten, ryhmävarausten tai uutiskirjeitä tilanneiden antamat tiedot tallennetaan HopLopin asiakas- ja markkinointirekisteriin.

Sivuston kehittämistä varten sivuston käytöstä kerätään tilastollisia tietoja perustuen Google Analytics -palveluihin. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymissä muodossa tietoja kuten mitä kautta käyttäjä on sivustolle tullut tai millä sivuilla ja kuinka pitkään käyttäjä on vieraillut. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut.

Markkinoinnin automaatio

HopLopin www-sivustolla on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jota käytetään käyttökokemuksen parantamiseen.

Sähköpostimarkkinointi

HopLopin sähköpostitse lähettämissä uutiskirjeissä ja asiakasviesteissä on yksilöllisiä tai kampanjakohtaisia seurantakoodeja, joiden avulla arvioidaan kampanjoiden tehoa ja kohdentumista. Kaikissa uutiskirjeissämme ja sähköpostimarkkinointiviesteissä on linkki sähköpostimarkkinointikiellon asettamiseksi. Sähköpostimarkkinoinnin voi asettaa päälle tai pois rekisteröityneenä Oma HopLopin asiakkaana omissa tiedoissaan.

Näyttömainonta

HopLop on ottanut sivustoilla käyttöön Google Analytics -näyttömainonnan ja uudelleenmarkkinoinnin. Kun vierailet sivustolla, sivusto voi jättää selaimeesi käyttäjäevästeen, jonka avulla voidaan näyttää kohdennettua HopLop Oy:n mainontaa yhteistyössä Googlen kanssa. Voit hallita evästeiden käyttöä oman selaimesi asetuksista.

HopLop Oy käyttää myös Facebook ja LinkedIn -verkostojen konversio-, analytiikka ja yleisökohdennuksia.

 

Päivitetty 17.2.2023