Getjenny

Paineeton ja kiireetön leikki kuuluu lapsen arkeen

HopLop

HopLopin seikkailulabyrintti

Nykypäivänä lasten vapaa-aika täyttyy leikin ja kavereiden kanssa touhuamisen sijaan yhä enemmän koulutehtävillä, harrastuksilla ja muilla velvoitteilla. Vaikka tavoitteellinen liikunta ja muut harrastukset, läksyistä puhumattakaan, ovat tärkeässä osassa lasten arkea, ei niiden pitäisi viedä liikaa aikaa ja jaksamista leikin kustannuksella. Kun arkeen pitäisi harrastusten ja koulutöiden lisäksi varata riittävästi aikaa unelle ja lepäämiselle, tulee kaiken tämän suorittamisessa kiire. Ei ihme, että rento leikkiminen ja kiireetön tekeminen ovat jääneet yhä vähemmälle monen lapsiperheen arjessa.

HopLop teetti kyselytutkimuksen, johon vastasi 1000 suomalaista. Liiallisen ruutuajan jälkeen eniten huolta lasten ajankäytössä aiheuttivat kova treenaaminen ja kilpaileminen sekä liian tavoitteellinen tekeminen. Sen sijaan rentoa ajanviettoa perheen kanssa toivoi 69% vastaajista. 91% vastaajista puolestaan toivoi, että lapset käyttäisivät enemmän aikaa leikkimiseen. Vastauksista ilmeni myös, että yhä nuoremmat lapset lopettavat leikkimisen hälyttävän varhain. Lähes kolmannes lapsista lopettaa leikin jo alle kuusivuotiaana.

Leikki on paras harrastus

Rentoa leikkiä vai tavoitteellista suorittamista?

Liiallisen passiivisen ruudun ääressä vietetyn ajan ja kovan tavoitteellisen suorittamisen välillä täytyy löytyä tasapaino. Siinä missä moni vanhempi kamppailee lapsensa kanssa päivittäisestä ruutuajasta, toisille lapsuuteen kuuluvalta leikiltä ja huolettomalta tekemiseltä vievät aikaa liian suorituskeskeiset harrastukset. Eivätkä ruutuaika ja suorituspaineet ole tuntemattomia asioita aikuisillekaan.

Vaikka tavoitteellinen tekeminen, kuten musiikki sekä yksilö- ja joukkueliikunta, ovat monille lapsille rakkaita harrastuksia, tulisi lasten vapaa-aikaa kuulua riittävästi ei-tavoitteellista ja suorittamisesta vapaata touhuamista. Luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön innostava leikki on tähän mitä erinomaisin vaihtoehto.

Lisää liikuntaa liikunnan ilosta

Leikin varjolla voi mielikuvituksen kehittämisen ja kaverisuhteiden syntymisen ohessa oppia motorisia ja liikunnallisia taitoja. Kun lapsella ei ole rajoitteita sille, mitä kaikkea hauskaa leikin tiimellyksessä voi keksiäkään, lapsen luovuus pääsee kukkimaan. Vaikka vakavat liikuntaharrastukset kehittävät lapsen liikunnallisia taitoja, voivat joukkuelajien tarkat säännöt ja yksilösuoritusten pikkutarkat tekniikat aiheuttaa tarpeetonta painetta. 

Kaiken lisäksi tavoitteellisessa liikunnassa kilpailu ja suoriutuminen muita paremmin on yleensä keskeinen osa harrastusta. Tällöin ei välttämättä ole aina selvää, että arvostelu kohdistuu lapsen suoritukseen, ei lapseen itseensä. Vaikka aina ei pärjäisikään, se ei tarkoita, ettei lapsi olisi yhtään vähemmän arvokas yksilönä.

HopLop kutsuu huolettomaan ja hauskaan leikkiin

Myös aikuisten kannattaa muistaa, että vanhemmuus ei ole suoritus, jossa onnistumista arvioidaan. Eikä lapsi yleensäkään vaadi aikuisilta sen kummempia. Yhteinen tekeminen ja arkinenkin touhuaminen ovat lapsille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita, kunhan niille vain varaa aikaa.

HopLopissa leikki ei tunnu työltä, sillä se tarjoaa innostavat puitteet leikkiin ja huvitteluun kaikenikäisille lapsille. Liikunnallisten leikkien parissa tulevat tutuiksi lapsen oman kehon kyvyt ja motoriset taidot kehittyvät kohisten. Samalla leikin tiimellyksessä opitaan elämässä tärkeitä sosiaalisia taitoja ja otetaan toiset huomioon. Mikä tärkeintä, HopLopissa leikki ei ole suoritus, vaan tärkeintä on hauskanpito, yhteisten pelisääntöjen puitteissa.

Jos tiukkapipoinen suorittaminen kyllästyttää, varatkaa leikkiaika lähimmästä HopLop-sisäleikkipuistosta. Hoplopista löytyy yhtä jos toista hauskaa aktiviteettia, niin hankkikaa kerralla sarjalippu lippukaupasta. Hieman varttuneemmille lapsille voi hakea HopLopiin koululaisille leikkiluvan iltapäivien hauskaksi aktiviteetiksi. Lähimmän HopLop-sisäleikkipuiston sekä puiston yhteystiedot ja aukioloajat löydätte helposti netistä.

Lue myös nämä

Lasten ohjatut seikkailut Mälsät kelit ulkona...

Lue lisää

HopLop innostaa lapset leikkiin ja seikkailuun...

Lue lisää

Tutkimus: Vanhemmat toivovat lapsilleen enemmän paineetonta...

Lue lisää

Ajankohtaista