Ajanvarauksen käyttöehdot

Voit varata HopLopin leikkiajan HopLop Oy:n (Y-tunnus: 2006043-0, Silkkitehtaantie 5 G, 01300 Vantaa) ylläpitämästä (24h) verkkopalvelusta, tai puhelimitse asiakaspalvelusta.
Varauksen tekeminen verkkopalvelussa edellyttää rekisteröitymistä. Verkkopalvelussa voit leikkiajan varaamisen lisäksi maksaa HopLop käynnin etukäteen.
Varaamalla HopLopin leikkiajan sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Näissä ehdoissa Ennakkovarauksella tarkoitetaan maksamatonta varattua HopLopin leikkiaikaa, Maksetulla Varauksella varattua maksettua leikkiaikaa mukaan lukien maksetut lisäpalvelut ja Varauksella Ennakkovarausta ja Maksettua Varausta.

Hinnat

Vierailut HopLop sisäseikkailupuistoissa ja HopLopin tarjoamat lisäpalvelut ovat maksullisia. Sisäänpääsyn ja lisäpalveluiden hinnat ovat saatavilla infosivulta ja nähtävillä myös osana ajanvarausprosessia.
Voit maksaa sisäänpääsymaksun varatessasi leikkiaikaa tai sisäleikkipuistossa.
Ennakkovarauksen tekeminen on maksutonta.

Henkilöiden lukumäärä

Varauksen maksimiosallistujamäärä on 10 henkilöä.
Sinun tulee ilmoittaa Varausta tehdessä kaikki saapuvat henkilöt (vauvat, lapset ja aikuiset).
HopLop puistoissa on rajattu määrä asiakaspaikkoja ja asiakaspaikkojen määrät vaihtelevat toimipisteittäin. Jos et ole varannut kaikille saapuville henkilöille asiakaspaikkaa, voi käydä niin, ettei kaikille saapuville ole jäljellä asiakaspaikkoja ja HopLop käynti estyy tämän takia. HopLop ei tällaisessa tilanteessa ole velvollinen hyvittämään Maksettua Varausta tai korvaamaan muuta HopLop käynnin estymisestä sinulle tai muille puistoon saapuville aiheutuvaa vahinkoa.

Varauksen ajankohta ja kesto

Sinun tulee varausta tehdessä valita HopLop sisäseikkailupuisto, seikkailun tyyppi, henkilömäärä, päivä ja kellonaika. Varaus sisältää valitsemassasi puistossa, valitsemanasi ajankohtana rajoitetun leikkiajan, jonka pituus käy ilmi Varausta tehdessä ja sinulle sähköpostitse toimitetusta varausvahvistuksesta.
Kun varausvahvistukseen on kirjattu tietty kellonaika Varauksen alkamiselle (Varauksen Alkamisaika) Varaus pysyy aktiivisena yhden tunnin ajan varausvahvistukseen kirjatusta Varauksen Alkamisajasta, jonka jälkeen varatut paikat vapautuvat muiden varattaviksi. Saapuminen myöhässä ei pidennä leikkiaikaa, vaan leikkiaika päättyy varausvahvistukseen merkittynä varauksen päättymisajankohtana, kun varausvahvistukseen on kirjattu tietty kellonaika varauksen päättymiselle (Varauksen Päättymisaika).

Varauksen muuttaminen

Voit siirtää Maksetun Varauksen Oma HopLopin verkkopalvelun tai HopLopin asiakaspalvelun kautta edellyttäen, että teet siirron viimeistään kuusi (6) tuntia ennen Varauksen Päättymisaikaa. Jos Maksettu Varaus on voimassa koko päivän, sinun tulee tehdä siirto ennen klo 14.00. Siirto on mahdollista tehdä enintään 14 vuorokauden päähän alkuperäisestä Maksetun Varauksen päivämäärästä vastaavan arvoisille tai edullisemmille palvelutuotteille. Siirrettäessä edullisempaan palvelutuotteeseen, erotusta ei hyvitetä. Jos esimerkiksi alkuperäinen Maksettu Varaus on tehty maanantaille 6.6., on viimeinen mahdollinen päivä, jolle varaus voidaan siirtää, maanantai 20.6.

Voit muuttaa Ennakkovarauksen tietoja kuten sisäseikkailupuistoa, päivämäärää, kellonaikaa tai henkilömäärää Varauksen Alkamisaikaan asti Oma HopLopin verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä HopLopin asiakaspalveluun. Jos Ennakko varaus on voimassa koko päivän, sinun tulee tehdä muutos ennen klo 14.00.

Varauksen peruuttaminen

Sinulla ei ole lakisääteistä oikeutta peruuttaa Varaus, sillä kyseessä on määrätyn ajan kuluessa suoritettava vapaa-ajan palvelu (Kuluttajansuojalain 6:16 § kohta 11). HopLop tarjoaa sinulle kuitenkin oikeuden perua Maksettu Varaus viimeistään varausta edellisenä päivänä ottamalla yhteyttä HopLopin asiakaspalveluun.
Voit perua Ennakkovarauksen Varauksen Alkamisaikaan asti Oma HopLopin kautta tai ottamalla yhteyttä HopLopin asiakaspalveluun. Ilmoitathan peruutuksesta kuitenkin mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta paikat vapautuvat muille leikkijöille.
Varauksen peruuttaminen on maksutonta.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä Netsin ja pankkien kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä HopLopiin.
Paytrail Oyj
Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: +358 207 181 830
www.paytrail.com
Maksettava määrä on nähtävillä ennen maksuun siirtymistä.

Turvallisuus

HopLop pyrkii huolehtimaan siitä, että sen sisäseikkailupuistot ovat turvallisia. Turvallisuuteen vaikuttaa kuitenkin jokaisen vierailijan toiminta, joten puistoissa on voimassa leikkisäännöt, joita vierailijoiden tulee noudattaa.

HopLop ei ole vakuuttanut vierailijoita
HopLop ei ole vakuuttanut sisäseikkailupuistossa vierailevia henkilöitä tapaturmavakuutuksella. Vierailija on itse vastuussa tapaturmavakuuttamisesta.

Ylivoimainen este

HopLop ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai palveluiden tarjoamisen estymisestä eikä niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä haitoista tai menetyksistä.

Muutokset palveluehtoihin

HopLopilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mikäli muutos on välttämätön lainsäädännön tai viranomaispäätöksen perusteella.

Asiakasvalitukset ja riidanratkaisu

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, pyydämme olemaan yhteydessä HopLopin asiakaspalveluun.
Mikäli asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluilla, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Vaihtoehtoisesti asia voidaan saattaa kotipaikkasi, vakituisen asuinpaikkasi tai HopLopin kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos sinulla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, asia voidaan saattaa käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa.

1.1 – Päivitetty 24.8.2022